Działalność - informacje

Opis działalności,  w układzie chronologicznym, przedstawiono w postaci  biuletynów, które opracowane są w pierwszym półroczu każdego roku i zawierają krótkie informacje wstępne, a następnie  opis działalności za rok poprzedni.

Od roku 2010 biuletyny kończy podsumowanie pierwszych 20/25 itd. lat istnienia  fundacji.

Biuletyny stanowią integralną część corocznych sprawozdań wysyłanych do Ministerstwa Zdrowia, które jest organem nadzorującym.

BIULETYN-1998.

BIULETYN-1999.

BIULETYN-2000.

BIULETYN-2001.

BIULETYN-2002.

BIULETYN-2003.

BIULETYN-2004.

BIULETYN-2005.

BIULETYN-2006.

BIULETYN-2007.

BIULETYN-2008.

BIULETYN-2009.

BIULETYN-2010.

BIULETYN-2011.

BIULETYN-2012.

BIULETYN-2013.

BIULETYN-2014.

BIULETYN-2015

BIULETYN-2016

BIULETYN-2017