Jak możesz pomóc

Przyjmujemy następujące formy wsparcia działalności naszej fundacji:

 

A     Wpłaty na rachunek bankowy Fundacji

             PKO BP I O Radom, nr:              42 1020 4317 0000 5002 0088 0476

 

Dla wpłat z zagranicy

       SWIFT Code:     BPKOPLPW         IBAN:  PL 42 1020 4317 0000 5002 0088 0476

            

UWAGA:

-  na przelewie koniecznie należy podać tytuł wpłaty, np.  na cele statutowe-ochrona zdrowia

-   można wskazać cel szczegółowy  - do wyboru spośród  podanych  w zakładce

O FUNDACJI /FUNDUSZE CELOWE

-  darowizny pieniężne można odpisać od dochodu/przychodu (formularze PIT/O,CIT/O)    w wysokości do 6%  przychodu/dochodu.  Podstawa: art. 26 ust.1 pkt. 9    oraz art. 3 pkt 2 i 3 i art. 4  - Dz.U. z 2010 r., Nr 234 poz.1536 z późniejszymi zmianami.

-  w przypadku naszej fundacji darowizn pieniężnych nie można odpisać od podatku –

nie jesteśmy bowiem organizacją pożytku publicznego w myśl prawa polskiego, choć jesteśmy równoważną w myśl prawa unijnego – stąd darczyńcy mają prawo do odpisu darowizny od dochodu/przychodu

 

B    Darowizny rzeczowe

Sprzęt medyczny – wyposażenie szpitalne i biurowe – zapisy – spadki – nieruchomości – akcje – obligacje

UWAGA:  

Przed przekazaniem darowizny rzeczowej prosimy o uzgodnienie telefoniczne lub mailowe, gdyż nie wszystkie dary jesteśmy w stanie zagospodarować (np. nietypowe urządzenia lub niepotrzebne meble)

 

C  Praca ochotnicza

Przyjmujemy zgłoszenia na adres mailowy.  Mile widziane propozycje szczegółowe i pomysły na uruchomienie nowych lub reaktywacji zawieszonych form działalności. Praca ochotników fundacji – podobnie jak Zarządu i Biura -  nie jest wynagradzana.