Konferencje naukowe

 

 

Fundacja jest inicjatorem i głównym organizatorem wielu szkoleń i konferencji naukowych, współpracuje też z imprezami o zasięgu ponadregionalnym i ogólnopolskim.

W tej części prezentujemy przykładowe programy corocznych konferencji pod nazwa Dzień Pneumonologiczny, którepoświęcone są w całości zagadnieniom chorób układu oddechowego. W konferencjach tych uczestniczą lekarze różnych specjalności, a zwłaszcza – oprócz pulmonologów – lekarze rodzinni, interniści i pediatrzy.

Dotychczas, od roku 1976 odbyło się ponad 40 takich konferencji. Ich głównym organizatorem od roku 1990 jest Fundacja Oddychanie we współpracy  z radomskim Oddziałem Pulmonologicznym (główny organizator w latach 1976-1989) i Radomskim Towarzystwem Lekarskim.(lata 1976-2019)

 

                                                                                                                                    2003- Zaproszenie       2004- Zaproszenie     2005- Zaproszenie
   2006- Zaproszenie       2007- Zaproszenie      2008- Zaproszenie
2009- Zaproszenie        2010- Zaproszenie      2011- Zaproszenie
2012- Zaproszenie     

DZPN - 2013 -  AFISZ              DZPN   -2014  - AFISZ

2015 - Jubileusze radomskiej pulmonologii  zaproszenie 

DZPN - 2016 AFISZ   2017 AFISZ