O fundacji

 

Zasadniczym celem powołania Fundacji Oddychanie  jest działanie na rzecz

poprawy stanu zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób płuc w Radomiu i regionie radomskim (teren dawnego województwa radomskiego).


Dotychczas prowadzone prace obejmowały:
Organizowanie szkoleń, konferencji, zjazdów naukowych, sympozjów, m.in.,  od 30 lat Dnia Pneumonologicznego w Radomiu. Przyznawanie nagród w dziedzinie działań antynikotynowych i zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza oraz za wkład w dzieło zwalczania chorób płuc.. Uzupełnianie zaopatrzenia placówek ochrony zdrowia w sprzęt medyczny, wyposażenie i leki. Prowadzenie działalności wydawniczej, w sumie  19 pozycji, m.in. od 1996 roku wydanie 16 tomów "Radomskiego Rocznika Lekarskiego" – jedynego w regionie interdyscyplinarnego periodyku naukowego w dziedzinie medycyny. Współorganizowanie i współfinansowanie akcji antynikotynowych w szkołach. Udzielanie pomocy indywidualnej dla szkolących się lekarzy i chorych. Częściowe refinansowywanie chorym na płuca kosztów leczenia,  leków  i sprzętu rehabilitacyjnego. Organizowanie społeczności chorych (Szkoła Chorych na Astmę, Klub Niepalących) ich szkolenie. Organizacja badań profilaktycznych, przesiewowych itp. Działalność edukacyjna na rzecz dzieci chorych na alergię – zwłaszcza astmę. Organizowanie zbiorowych wyjazdów chorych dzieci i dorosłych na turnusy rehabilitacyjne i sanatoryjne.

 

Cała praca Zarządu, Biura – łącznie z księgowością –  oraz licznych Przyjaciół Fundacji wykonywana jest nieodpłatnie na zasadzie deklaracji pracy społecznej, ochotniczej