Fundusze

 

 

 

 

AKTUALNIE (2020)  ISTNIEJĄCE FUNDUSZE CELOWE FUNDACJI  -  OFIARODAWCA   WYBIERA   JEDEN  LUB WIĘCEJ   Z  NICH 

 (W  NAWIASACH NAZWA  SKRÓCONA )

 

1. poz. 2-10 listy = cele statutowe – ochrona zdrowia (cele statutowe)

2. profilaktyka, promocja zdrowia ( profilaktyka)

3. konferencje naukowe ( konferencje)

4. diagnostyka, wspieranie nowych metod w medycynie  ( diagnostyka)

5. niezbędne zakupy sprzętu medycznego dla placówek chorób płuc  ( sprzęt),

6. wydawnictwa w tym: "Radomski Rocznik Lekarski"  ( Rocznik-RRL),

7. indywidualne szkolenia lekarzy (szkolenia)

8. doroczne konferencje i  nagrody  statutowe (nagrody)

9. leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu   ( Ośrodek OBS),

10. komputeryzacja  zakładów  płucnych,  informacja naukowa  ( komputer -Internet),

11. koszty własne: biuro, czynsze, obsługa finansowa: bankowość -  fundusze,  pozostałe usługi obce (koszty działalności)

 

-  sponsorzy  otrzymują  roczne sprawozdanie, w tym: finansowe,

-  prosimy o głosy i propozycje dotyczące programu naszej działalności

 

               Biuro Fundacji Oddychanie                           marzec-czerwiec 2020