Zarząd

 

 

Zarząd Fundacji Oddychanie w Radomiu

 

1.    Wojciech Szafrański - Prezes Fundacji 

2    Wojciech Papiewski - członek  Zarządu,

3.    Urszula Czechowska   - członek  Zarządu,     

4.    Paweł Kozera  - członek  Zarządu,

 

Telefony:  607 660 268,  602 588 302,  48 361 49 23

e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    i    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji wymagają podpisu dwóch członków Zarządu

lub jednego członka oraz pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd