Zarząd

 

Zarząd Fundacji Oddychanie w Radomiu

 

1.    Wojciech Szafrański - Prezes Fundacji

2.    Zbigniew Zieliński - członek Zarządu Fundacji 

3.    Wojciech Papiewski - członek  Zarządu,

4.    Wojciech Bogucki -  członek  Zarządu,

5.    Jerzy Sokołowski -  członek  Zarządu,

6.    Jerzy Wojnikonis,  - członek  Zarządu (do września 2019),     

7.    Urszula Czechowska   - członek  Zarządu,     

8.    Paweł Kozera  - członek  Zarządu,

 

Telefony:  607 660 268,  602 588 302,  48 361 49 23

e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    i    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji wymagają podpisu dwóch członków Zarządu

lub jednego członka oraz pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd