Sondaż - głosuj

 

Strona przeznaczona jest dla wytrwałych Czytelników materiałów  zamieszczonych powyżej.

 

W  zakładce JAK MOŻESZ POMÓC  podajemy sposób aktywnego, osobistego  uczestnictwa w pracach naszej fundacji.        

 

 

OPINIA – SONDAŻ – GŁOSUJ!

 

Ta forma pomyślana jest ściśle dla zmniejszenia kosztów prowadzenia fundacji (wynajem pomieszczeń, korespondencja, telefony, materiały biurowe, opłaty bankowe, aktualizacja programów księgowych, druk publikacji naukowych, inne usługi obce).

Jest w fazie organizacji i uściśleń.