Sprawozdania finansowe

Umieszczone w tej części prezentacji sprawozdania finansowe są kopiami składanymi corocznie dla Urzędu Skarbowego oraz  organu nadzorującego – Ministerstwa Zdrowia.

Ułożone są chronologicznie i zawierają kolejno dane dotyczące bilansu, rachunku wyników oraz szczegółowego rozliczenia wyników z uwzględnieniem wydatków w ramach tzw. „funduszy celowych”.

Wszystkie te dokumenty zostały zatwierdzone uchwałami Zarządu Fundacji i  podpisane przez wszystkich członków zarządu oraz księgową fundacji.

 

Księgowość fundacji prowadzona jest w komputerowym systemie finansowo-księgowym  przeznaczonym dla małych firm, zainstalowanym przez firmę YUMA  (System finansowo księgowy. Instrukcja użytkownika, Yuma Wrocław 1996 - aktualizacje FK 2008 – marzec 2012  i marzec 2016-2019)    

Plan kont opracowano na podstawie faktycznie istniejących potrzeb, z uwzględnieniem specyfiki działalności fundacji oraz ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych fundacji.

2004-BILANS-Rachunek wynikow-rozliczenia.

2005-BILANS-Rachunek wynikow-rozliczenia.

2006-BILANS-Rachunek wynikow-rozliczenia.

2007-BILANS.

2008-BILANS-Rachunek wynikow-rozliczenia.

2009-BILANS-Rachunek wynikow-rozliczenia.

2010-BILANS-Rachunek wynikow-rozliczenia.

2011-BILANS-Rachunek wynikow-rozliczenia.

2012-BILANS-Rachunek wynikow-rozliczenia.

2013-BILANS-Rachunek wynikow-rozliczenie.

2014-BILANS-Rachunek wynikow-rozliczenia

2015-BILANS-Rachunek wyników-rozliczenia

2016-BILANS-Rachunek wyników-rozliczenia

2016-BILANS-Rachunek wyników-rozliczenia