Wydawnictwa

Dotychczas opublikowaliśmy  -  nie licząc druków ulotnych oraz materiałów corocznych konferencji naukowych -  19 pozycji, w tym 16 tomów Radomskiego Rocznika Lekarskiego,  objętych katalogami ISSN lub ISBN. Są to:

 

1.    Szafrański W (red.): Postępy w  Pneumonologii, Materiały Sympozjum, Radom, 22  września 1995,  Fundacja Oddychanie, Radom 1995.

2.    Szafrański W (red.): 10  lat  domowego leczenia tlenem w Polsce, Fundacja Oddychanie, Radom 1996.-

3.    Szafrański W (red.): 20  lat  domowego leczenia tlenem w Polsce, Fundacja Oddychanie, Radom 2006

4.    Szafrański W., Wiraszka R. (red.): Radomski Rocznik Lekarski, Tomy 1 - 16 [1],   Fundacja Oddychanie, Radom 1996-2020

 

Redakcja, autorzy i korektorzy wykonywali prace wydawnicze nieodpłatnie – w ramach pracy ochotników fundacji.

Obowiązkowe egzemplarze powyższych pozycji  dostępne są we wszystkich uprawnionych  bibliotekach (Załącznik do Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dn. 6.03.1997 r. – poz. 161, Dziennik Ustaw nr 29 – załacznik Nr 1) a ponadto w:

1.       Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie

2.       Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu

3.       Archiwum Państwowe w Radomiu

4.       .Biblioteka Lekarska, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

5.       Muzeum Okręgowe w Radomiu

6.       Izba Lekarska Delegatura Radomska

7.      Radomskie Towarzystwo Lekarskie

Dla ograniczonej liczby osób/instytucji zainteresowanych konkretnym tematem wysyłamy egzemplarze nieodpłatnie po uzgodnieniu z fundacją  (mail/telefon)[1]  W osobnych linkach zamieszczono indeksy rzeczowe i autorów  15 tomów  Rocznika

 

Indeks autorów Tomy 1-15 Radomski Rocznik Lekarski

Indeks rzeczowy Tomy 1-15 Radomski Rocznik Lekarski